camino-ivan-tanta

Nakon četvrtog Camina: Put ostaje u vama kao utočište kada vas napadnu tuga, sjeta, umor, stres ili svakodnevni život

Kada čovjek može biti sretan? Kad može s dubokom svjesnošću svoje beznačajnosti unutar neizmjerne građe svih stvari pogledati preko rijeka, brda i dalekog horizonta i ipak održati vjeru, nadu i…

prpa
alis-maric
camino-ivan-tanta

Nakon četvrtog Camina: Put ostaje u vama kao utočište kada vas napadnu tuga, sjeta, umor, stres ili svakodnevni život

Kada čovjek može biti sretan? Kad može s dubokom svjesnošću svoje beznačajnosti unutar neizmjerne građe svih stvari pogledati preko rijeka, brda i dalekog horizonta i ipak održati vjeru, nadu i…

prpa
alis-maric

Defining Moments

Read the latest stories
camino-ivan-tanta
prpa
alis-maric
dezman-bar
zeljko-grabarevic
neven-kepeski
ivana-greguric
ante-jazvic-menart
ivan-mrvos-include
sandra-pocrnic-mlakar-beletra