Oznaka objave: emocionalno zanemarivanje u djetinjstvu